Michał Sroczyński

Doradca podatkowy, nr wpisu 12703

Kancelaria Doradcy Podatkowego Michał Sroczyński specjalizuje się w procedurze podatkowej (rozumianej jako reprezentacja klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi). Zakres działalności Kancelarii obejmuje wszystkie podatki (VAT, PIT, CIT, akcyza, podatki lokalne, PCC, podatek od spadków i darowizn). Na tle konkurencji wyróżnia ją jednak obsługa w zakresie akcyzy i postępowań celnych oraz rozliczeń podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Właściciel Kancelarii jest prelegentem na licznych szkoleniach, autorem oraz współautorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, jak również Sędzią Łódzkiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Zakres usług

 • kontrole podatkowe,
 • kontrole celno-skarbowe,
 • postępowania podatkowe,
 • postępowania egzekucyjne w administracji,
 • postępowania przed sądami-administracyjnymi,
 • wnioski o interpretacje indywidualne,
 • opinie podatkowe,
 • stała obsługa podatkowa.

Kancelaria nie obsługuje osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kancelaria nie zajmuje się optymalizacjami podatkowymi.

Specjalizacje

 • VAT
 • Podatki dochodowe
 • Podatki lokalne
 • Akcyza i prawo celne
 • Specjalne strefy ekonomiczne

Publikacje książkowe

 • Podatkowe i Bilansowe Zamknięcie Roku 2018, C.H. Beck 2019, współautor
 • Zmiany w Podatkach i Księgowości 2018, C.H. Beck 2018, współautor
 • Procedury Podatkowe i Administracyjne w jednostkach samorządu terytorialnego 2018, C.H. Beck 2018, współautor
 • Podatkowe i Bilansowe Zamknięcie Roku 2017, C.H. Beck 2017, współautor
 • Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej, C.H. Beck 2017, współautor
 • Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, C.H. Beck 2017, współautor
 • Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 - Kontrola podatników – nowe procedury, Inforlex 2017, współautor
 • Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych, C.H. Beck 2017, współautor
 • Ordynacja podatkowa – poradnik dla praktyków 2017, C.H. Beck 2017, współautor
 • Piwo – nowa definicja produktu na potrzeby podatku akcyzowego, Monitor Podatkowy 6/2016, współautor
 • Dochody nieujawnione, Wolters Kluwer 2016, współautor